کاهش سود بازرگانی انواع لاستیک های خودروهای سواری

سخنگوی دولت:هییت وزیران با کاهش سود بازرگانی انواع لاستیک های خودروهای سواری موافقت کرد تا قیمت تمام شده لاستیک های وارداتی کاهش پیداکند.