ترخیص کالا از تمامی گمرکات


تجارت آرشیت خاورمیانه همکاری مجرب و امین برای انجام امور ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی شما از تمامی گمرکات اجرایی در ایران است. این شرکت با استفاده از از کارشناسان ماهر و کارآزموده ،سازو کاری را فراهم کرده است تا صاحبان کالا بتوانند کالای خود را در زمان کمتر و با حذف هزینه های غیرضروری در اختیار بگیرند. شرکت ما به ویژه برای ترخیص کالاهایی با تاریخ مصرف مشخص و یا مصولات یخچالی و تازه راهکار ویژه دارد.این شرکت قبل از اظهار کالا با بررسی دقیق اسناد و مدارک و با اقدام برای رفع ابهام و کسری احتمالی،می کوشند روند کار را با جدیدترین قوانین گمرکی منطبق سازند. 

سابقه همکاری صادقانه و حرفه ای با دوایر مختلف دولتی و گمرکات و سازمانها و شرکت های حمل و نقل پشتوانه و اعتمادی محکم برای این شرکت به ارمغان آورده است تا صاحبان کالا با خاطری آسوده کالاهایشان را در انبارهای خود دریافت کنند.


با توجه به توانایی برشمرده ،هرگز به این حد از کیفیت فریفته نیستیم و دائمأ  در تلاشیم که بر کیفیت کار و در نتیجه به رضایت صاحبان کالا بیفزاییم.


هدف ما این است که با ارائه خدماتی تخصصی و بموقع و با آسان سازی فرآیند ترخیص کالا،به صاحبان کالا و مشتریان اطمینان دهیم که مشکلات گمرکی شان در تمامی بندرها  را حل می کنیم و با راهکارهای مناسب ،ترخیص کالاهایشان از مرز را بدون هرگونه تأخیر صورت می دهیم.اسناد و مدارک مورد نیاز جهت ترخیص


* اظهارنامه واردات تنظیم شده 

* کارت بازرگانی 

* قبض انبار

* بارنامه

* گواهی مبدأ

* فاکتور

* اعلامیه ارز(در صورت اعتباری بودن از طریق سیستم بانکی)

* وکالتنامه رسمی،کارت حق العملکاری

* پیش فاکتور

* ثبت سفارش

* لیست عدل بندی

* بیمه نامه(حسب مورد)

* پروانه بهره برداری و یا گواهی فعالیت صنعتی(حسب مورد)

* بروشور(حسب مورد)

* مجوزهای قانونی جهت ترخیص کالا از قبیل بهداشت ،استاندارد