کد تعرفه های 30021220، 30021521، 30021522، 30043221، 30043222، 30043921 و 30043922 جزو داروهای دامپزشکی بوده و از سوی وزارت جهاد کشاورزی در فهرست تعرفه های اولویت 21 قرار گرفتند. شناسه یکتا : 402032874559 تاریخ : 1402/3/29 شماره سند : 355143 تاریخ سند : 1402/3/13 مرجع تصویب :وزارت جهاد کشاورزی

#ترخیص کالا  #واردات  #شرکت ترخیص #ترخیص کار #گمرک شهید رجایی # گمرک تهران #صادرات #ترانزیت #گمرک بوشهر #ثبت سفارش #فرودگاه امام  #تجارت آرشیت خاورمیانه#تجارت#بازرگانی 09173614279-09123413863

 

طبق نامه پیوست ، کد تعرفه های 90279010، 90279020، 90279030، 90279040 و 90279090 به فهرست تعرفه های مجاز هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران افزوده شد. شناسه یکتا : 402051011349 تاریخ : 1402/5/10 شماره سند : 9524/77 تاریخ سند : 1402/5/1 مرجع تصویب : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه مسئول : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

#ترخیص کالا  #واردات  #شرکت ترخیص #ترخیص کار #گمرک شهید رجایی # گمرک تهران #صادرات #ترانزیت #گمرک بوشهر #ثبت سفارش #فرودگاه امام  #تجارت آرشیت خاورمیانه#تجارت#بازرگانی 09173614279-09123413863

جدول تعرفه کتاب مقررات صادرات و واردات ۱۴۰۱

#ترخیص کالا  #واردات  #شرکت ترخیص #ترخیص کار #گمرک شهید رجایی # گمرک تهران #صادرات #ترانزیت #گمرک بوشهر #ثبت سفارش #فرودگاه امام  #تجارت آرشیت خاورمیانه#تجارت#بازرگانی 09173614279-09123413863

#ترخیص کالا  #واردات  #شرکت ترخیص #ترخیص کار #گمرک شهید رجایی # گمرک تهران #صادرات #ترانزیت #گمرک بوشهر #ثبت سفارش #فرودگاه امام  #تجارت آرشیت خاورمیانه#تجارت#بازرگانی 09173614279-09123413863

اعلام تعرفه های شیر خشک رژیمی متابولیک و کدهای IRC مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده

شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان مشمول معافیت نمی باشد

بخشنامه 69--1401

#ترخیص کالا  #واردات  #شرکت ترخیص #ترخیص کار #گمرک شهید رجایی # گمرک تهران #صادرات #ترانزیت #گمرک بوشهر #ثبت سفارش #فرودگاه امام  #تجارت آرشیت خاورمیانه#تجارت#بازرگانی 09173614279-09123413863

فهرست تعرفه های مشمول مالیات بر ارزش افزوده یک درصد بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

فهرست تعرفه های مشمول یک درصد مالیات بر ارزش افزوده شامل گندم ، برنج ، دانه های روغنی ، انواع روغن خام ، قند ، شکر و گوشت قرمز از ابتدای لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده( ۱۳ دی ۱۴۰۰ ) تا پایان سال ۱۴۰۱

 بخشنامه 67-1401

#ترخیص کالا  #واردات  #شرکت ترخیص #ترخیص کار #گمرک شهید رجایی # گمرک تهران #صادرات #ترانزیت #گمرک بوشهر #ثبت سفارش #فرودگاه امام  #تجارت آرشیت خاورمیانه#تجارت#بازرگانی 09173614279-09123413863

ساماندهی صادرات محصولات شیشه‌ای

فهرست واحد‌های مجاز به صادرات محصولات شیشه‌ای تخت و شیشه ایمنی تا پایان خرداد سال جاری

بخشنامه 68-1401

#ترخیص کالا  #واردات  #شرکت ترخیص #ترخیص کار #گمرک شهید رجایی # گمرک تهران #صادرات #ترانزیت #گمرک بوشهر #ثبت سفارش #فرودگاه امام  #تجارت آرشیت خاورمیانه#تجارت#بازرگانی 09173614279-09123413863

 

اعلام نرخ مالیات بر ارزش افزوده سیگار و محصولات دخانی و نوشابه های گازدار و بدون گاز در سال ۱۴۰۱ و تعرفه های مشمول

کسر دریافتی مالیات بر ارزش افزوده مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی نمی باشد

بخشنامه 66-1401

#ترخیص کالا  #واردات  #شرکت ترخیص #ترخیص کار #گمرک شهید رجایی # گمرک تهران #صادرات #ترانزیت #گمرک بوشهر #ثبت سفارش #فرودگاه امام  #تجارت آرشیت خاورمیانه#تجارت#بازرگانی 09173614279-09123413863

ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک

اعلام فهرست واحد‌های مجاز به صادرات محصولات کاشی و سرامیک تا پایان خرداد سال جاری

بخشنامه 65-1401

#ترخیص کالا  #واردات  #شرکت ترخیص #ترخیص کار #گمرک شهید رجایی # گمرک تهران #صادرات #ترانزیت #گمرک بوشهر #ثبت سفارش #فرودگاه امام  #تجارت آرشیت خاورمیانه#تجارت#بازرگانی 09173614279-09123413863

ارسال نتایج استاندارد سازی شده محصولات تولیدی برخی شرکت‌های تولیدکننده فرآورده های نفتی جهت صادرات فرآورده های نفتی تولیدی

بخشنامه 64-1401

#ترخیص کالا  #واردات  #شرکت ترخیص #ترخیص کار #گمرک شهید رجایی # گمرک تهران #صادرات #ترانزیت #گمرک بوشهر #ثبت سفارش #فرودگاه امام  #تجارت آرشیت خاورمیانه#تجارت#بازرگانی 09173614279-09123413863

صفحه1 از169