تجارت را با ما تجربه کنید

واحد بازرگانی، بازاریابی و فروش

بازاریابی و توسعه بازار

 واحد بازاریابی و توسعه بازار در راستای تقویت  بانک اطلاعاتی و تامین مشتریان جدید ، با توجه به احاطه کامل برشرایط حاکم بر بازار و همچنین بررسی تغییرات محسوس و غیر محسوس در اقتصاد کشور، اقدام به برنامه ریزی و ارائه طرح های کارشناسی جهت تامین و پوشش نیاز مشتریان بخشهای مختلف می نماید 


بازرگانی خارجی

واحد بازرگانی خارجی یکی از کلیدی ترین واحدها در شرکت است. هسته مرکزی این بخش مستقیماً نقش اثرگذاری در پشتیبانی از عرضه و فروش کالا داردکه کلیه فعالیتهایی را در بر می گیرد که از زمان سفارش گذاری کالا آغاز می شود. مواردی چون گشایش اعتبارات، پیگیری تولید، حمل از کارخانجات تامین کنندگان، ورود به گمرکات کشور و ترخیص کالا و ارسال کالا به انبارها از وظایف این بخش است.  تامین به موقع کالا فروش بهتر را ایجاب و فروش بهتر ، سهم بازار را افزایش می دهد

بازرگانی، بازاریابی

واحد  بازرگانی، بازاریابی و فروش یکی از ارکان اصلی شرکت محسوب شده که از بخش های چون بازاریابی و توسعه بازار، بازرگانی خارجی، فروش و خدمات پس از فروش تشکیل گردیده که در ذیل شرح وظایف به اختصار ارائه میگردد

فروش

بخش فروش شرکت همواره سعی در برقرار کردن ارتباطی مستحکم با مشتریان خود دارد . ما معتقدیم که صداقت اولین رکن هر ارتباط سازنده ای است .این بخش علاوه بردریافت سفارشات ، شناسایی و درک نیازهای مشتریان سعی در ارائه بهترین راهکارها برای مشتریان نموده است. این بخش از سه قسمت فروش پروژه ای همکاری و فروشگاهی تشکیل گردیده است