بخشنامه 69--1401

اعلام تعرفه های شیر خشک رژیمی متابولیک و کدهای IRC مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده

شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان مشمول معافیت نمی باشد

بخشنامه 69--1401

#ترخیص کالا  #واردات  #شرکت ترخیص #ترخیص کار #گمرک شهید رجایی # گمرک تهران #صادرات #ترانزیت #گمرک بوشهر #ثبت سفارش #فرودگاه امام  #تجارت آرشیت خاورمیانه#تجارت#بازرگانی 09173614279-09123413863